لیست پلان های اشتراک


ده روز اشتراک ویژه (40 گیگ)

 • 10000 تومان
 • 10 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

یک ماه اشتراک ویژه (30 روز)

 • 14000 تومان
 • 30 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

سه ماه اشتراک ویژه (90 روز)

 • 35000 تومان
 • 90 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود

شش ماه اشتراک ویژه + 25% هدیه (225 روز)

 • 60000 تومان
 • 225 روز
 • ترافیک نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در روز نامحدود
 • محدودیت تعداد دانلود در زمان اشتراک نامحدود